МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2020/2021 оны намрын улирлын цагийн сургалтын хичээл сонголт 2 11 дүгээр сарын 09-ний 23:00 цагт хаагдана.