МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ II нээгдлээ. Хичээл сонголтыг сургуулийн хэмжээнд оюутан хариуцсан ажилтан Ц.Батцэцэг хариуцан ажиллана. Хичээл сонголт хийх үе шатууд 2020 оны 1 дүгээр сарын 25-аас – 02 сарын 07-ны өдөр хүртэл ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ II үргэлжилнэ. Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй эсэхийг хянуулж нягтлан шалгуулсны дараа хичээл сонголт хийх эрхийг сургалтын алба нээж өгнө. Оюутан та сонгон судлах нийт хичээлийн сургалтын төлбөрийг 50 хувиас дээш төлсөн байх. 2020 оны 03 сарын 02 ны дотор үлдэгдэл төлбөрөө 100% төлж барагдуулсан байна. 2020 оны 03 сарын 02 ны дотор үлдэгдэл төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд төлсөн мөнгөн дүнд нь тааруулан хичээл сонголт II хийгдэнэ. /Дутуу төлсөн төлбөрийн зохиомол авлага үүсгэхгүй байх зорилгоор оюутны вэбээс шууд устгах болохыг анхаарна уу/. Хичээл сонголт II хийсэн оюутны цахим хичээл нээгдэх болно. СУРГАЛТЫН АЛБА 2020 оны 1 дүгээр сар 27 Харилцах утас: 7037-4735, 9437-4455, 8037-4455

Оюутны вэб

Cloud Student
2019-2020 оны Хаврын улирлын Сонголт-2 явагдаж байна