МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль
No Image
 
 

Оюутан? Эрхээр нэвтрэх

Эцэг эх, асран хамгаалагчид өөрийн регистрийн дугаар, хүүхдийнхээ оюутны кодоор нэвтрэнэ
 
 

Эцэг эх? Эрхээр нэвтрэх

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл сонголт 2 хаагдлаа.