НИЙТ НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТЭД БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ДаТС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 14-НЫ ӨДРӨӨС 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАНА.

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик эсвэл Физик
400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
2 II бүлэг Хими эсвэл Математик
400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 400 оноо
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
4 IV бүлэг Математик эсвэл Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 400 оноо Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Математик 400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо буюу 81.25%
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 400 оноо, хичээл 2-т 210 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=400+(210/2)=505 оноо болно.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН СУРАЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТАНИЛЦУУЛАХ ВИДЕО